Filter

Filtrovať podľa kategórie

Filtrovať podľa výrobcu

Cena (EUR) 0 - 150

Najčítanejšie články

Deti a kontaktné šošvky

by in všeobecné info .

Sú kontaktné šošovky správnou voľbou pre moje dieťa?

 

Deti, dospievajúci a kontaktné šošovky

Potreba korekcie zraku sa týka viac ako polovice svetovej populácie. Korekcia zraku môže byť potrebná už vo veľmi nízkom veku. Deti, dospievajúci aj dospelí, ktorí potrebujú korekciu zraku, si môžu vybrať medzi okuliarmi a kontaktnými šošovkami. Komplexné vyšetrenie zraku očným špecialistom vám môže pomôcť pri rozhodovaní o najlepšej voľbe bez ohľadu na vek.

Sú kontaktné šošovky vhodné pre deti?

Deti sú vynikajúcimi kandidátmi na nosenie kontaktných šošoviek. Sú mimoriadne aktívne a práve pri množstve aktivít vo voľnom čase nie je nosenie okuliarov tou  najpohodlnejšou variantov. Mnohé deti sú výbornými kandidátmi na nosenie kontaktných šošoviek, pretože sú motivované, a to ich vedie k tomu, aby počúvali odporúčania očného špecialistu. Väčšina detí sa dokáže starať o svoje kontaktné šošovky, či už samostatne alebo s dohľadom, a má z nosenia kontaktných šošoviek veľký úžitok. Deti aj dospievajúci považujú nosenie kontaktných šošoviek za výhodnejší spôsob zrakovej korekcie. Menšie deti sú pri manipulácii s kontaktnými  šošovkami rovnako šikovné ako dospievajúci.

Aké výhody pre deti vyplývajú z nosenia kontaktných šošoviek?

Je mnoho dôvodov, prečo môžu mať deti rôzneho veku úžitok z nosenia kontaktných šošoviek. Deti a dospievajúci žijú aktívnym štýlom života. Hrajú sa , športujú a všeobecne majú viac pohybu než dospelí. Kontaktné šošovky je možné používať pri všetkých týchto činnostiach, deti si šošovky nemusia dávať dolu a nehrozí nebezpečenstvo ich poškodenia. Na rozdiel od okuliarov kontaktné šošovky neobmedzujú periférne videnie. Okrem zjavných výhod vo vzťahu k videniu môže mať nosenie kontaktných šošoviek aj psychologický vplyv, ktorý sa prejaví zvýšeným sebavedomím dieťaťa v porovnaní s nosením okuliarov.

Nedávna štúdia ukázala, že deti aj dospievajúci sú celkovo spokojnejší s nosením kontaktných šošoviek než s nosením okuliarov. To znamená, že dieťa bude s väčšou pravdepodobnosťou nosiť pomôcku zrakovej korekcie(v tomto prípade kontaktné šošovky)a zúčastňovať sa rôznych aktivít bez strachu zo straty, poškodenia alebo rozbitia okuliarov. V jednej  štúdii, ktorá sledovala takmer 500 krátkozrakých detí po dobu viac ako 3 roky, deti s kontaktnými šošovkami vnímali svoj fyzický vzhľad, postavenie medzi priateľmi a schopnosť športovať lepšie než deti, ktoré nosili okuliare. Deti, ktoré nerady nosili okuliare, sa začali cítiť oveľa istejšie pri vyučovaní, hneď ako začali používať kontaktné šošovky.

V akom veku je najlepšie začať s nosením kontaktných šošoviek?

Podľa očných špecialistov sa vek dieťaťa nemá používať ako kritérium pre začiatok nosenia kontaktných šošoviek. Ak je dieťa dostatočne vyspelé, aby porozumelo hygienickým požiadavkám spojeným s nosením kontaktných šošoviek a rizikám vyplývajúcim z nedostatočnej starostlivosti, môže byť považované za vhodného kandidáta na nosenie kontaktných šošoviek. V skutočnosti môžu kontaktné šošovky bezpečne nosiť deti akéhokoľvek veku, dokonca aj vrátane dojčiat, ak sa dodržia náležité postupy.

Podpora rodičov je rovnako kľúčovým faktorom pri rozhodovaní o tom, či dieťa môže nosiť kontaktné šošovky. Ďalším faktorom na určenie správneho okamihu, kedy začať s nosením kontaktných šošoviek, je motivácia. Dievčatá  obvykle prejavujú záujem o kontaktné šošovky skôr než chlapci, často sú motivované otázkou vzhľadu. Záujem chlapcov nosiť kontaktné šošovky býva určovaný ich túžbou športovať bez problémov, ktoré vyplývajú z nosenia okuliarov. Pri rozhodovaní o tom, či je dieťa zrelé na nosenie kontaktných šošoviek, je nutné vziať do úvahy všetky tieto okolnosti a nielen vek dieťaťa. Štúdie udávajú, že deti, ktoré potrebujú korekciu zraku, sú plne schopné nosiť kontaktné šošovky a starať sa o ne už vo veku 8 rokov.

Vyžadujú kontaktné šošovky stabilné videnie?

Oko spravidla prestáva rásť približne vo veku 15 rokov, ale u mnohých pacientov, a najmä u pacientov s myopiou (krátkozrakosťou), sa videnie aj naďalej mení až do veku okolo 20 rokov. Vzhľadom na širokú dostupnosť jednorazových kontaktných šošoviek nie je nutné čakať, kým sa stabilizuje videnie alebo zmení tvar oka. Všetky zmeny vo videní je možné riešiť nákupom nových šošoviek bezprostredne po kontrolnom vyšetrení. Štúdie ukazujú, že pri používaní kontaktných šošoviek u detí sa nezistili významné rozdiely v tvare alebo veľkosti oka v porovnaní s dospelými, a vzhľadom na terajšiu dostupnosť šošoviek rôznych parametrov nie je nutné použitie šošoviek obmedzovať.

Výskum tiež potvrdzuje, že ak je korekcia optimálna, nemá používanie kontaktných šošoviek ani nosenie okuliarov vplyv na to, ako sa ostrosť zraku vyvíja.

Je nosenie kontaktných šošoviek a starostlivosť o ne časovo náročná?

Existuje možnosť zvoliť  si najvýhodnejší typ kontaktných šošoviek- jednorazové kontaktné šošovky. Nositeľ má každý deň k dispozícii nový pár kontaktných šošoviek, šošovky sa jednoducho pred spaním vyhodia. Tým úplne odpadá starosť o čistenie šošoviek.

Avšak ani čistenie šošoviek na opakované použitie dnes nepredstavuje zásadný problém vďaka jednoduchým viacúčelovým čistiacim roztokom, ktoré značne zjednodušujú starostlivosť o šošovky. Čas potrebný na starostlivosť o šošovky závisí od zvoleného režimu starostlivosti. V každom prípade je starostlivosť o kontaktné šošovky dnes veľmi jednoduchá a rýchla a nositeľovi šošoviek nezaberie mnoho času.

Dodržujú deti pravidlá na správne použitie kontaktných šošoviek?

Deti sa od očného špecialistu naučia, ako majú kontaktné šošovky používať a ako sa o nej majú starať. Deti rešpektujú lekára, je teda veľmi pravdepodobné, že budú počúvať jeho rady a budú sa nimi riadiť. Na malé deti by mali dohliadať rodičia, ktorí sa nepochybne radi uistia, že všetky riziká spojené s nosením kontaktných šošoviek sú minimalizované. Deti sú veľmi prispôsobivé a hneď ako si osvoja správne návyky, často si ich udržia až do dospelosti. Najbezpečnejším prístupom je zvážiť použitie jednodenných jednorazových kontaktných šošoviek alebo zaistiť výber jednoduchého, ale účinného režimu starostlivosti. Náležité poučenie a opakovaná osveta detí a rodičov je, samozrejme, predpokladom používania kontaktných šošoviek.

 

Potrebujú detské oči viac kyslíka?

Nie je pravda, že detské oči potrebujú viac kyslíka než oči dospelých. Fyziológia rohovky u detí je podobná fyziológii rohovky u dospelých. Mnoho detí chce nosiť kontaktné šošovky len občas, napríklad pri športe. Pre tieto deti sú jednodenné jednorazové šošovky najvhodnejšou voľbou a je nepravdepodobné, že by ohrozili zdravie ich očí v dlhodobom časovom horizonte. Ak je potrebná dlhšia doba nosenia, najmä ak má byť doba nosenia 12 hodín alebo viac, je vhodné zvoliť            silikón-hydrogélové materiály, ktoré zaistia dostatočný prísun kyslíka, aby sa minimalizovalo riziko komplikácií súvisiacich s nedostatkom kyslíka v neskoršom veku. Neodporúča sa , aby deti s kontaktnými šošovkami spali.

Potrebujú detské oči lepšiu ochranu pred UV žiarením?

 

Deti majú väčšie zrenice a priezračnejšiu šošovku než dospelí, preto sa k citlivej sietnici dostane viac UV  žiarenia a môže dôjsť k väčšiemu poškodeniu. Deti navyše trávia veľa voľného času hrou vo vonkajšom prostredí. Väčšina rodičov vie, že je životne dôležité chrániť detskú pokožku pred UV žiarením, ale iba malá časť z nich chráni pred UV žiarením aj oči svojich detí.

Pre vonkajšie aktivity by sa mali používať kontaktné šošovky s UV  filtrom, pretože tie poskytujú dodatočnú ochranu proti UV žiareniu, aj keď náhradu za ochranné pomôcky absorbujúce UV žiarenie, ako sú slnečné okuliare s UV filtrom.

A ký typ šošoviek by sa mal používať?

V súčasnej dobe je na trhu mnoho rôznych typov kontaktných šošoviek a iste sa nájde vhodný typ pre úplnú väčšinu mladých pacientov, ktorí chcú nosiť kontaktné šošovky. Každý typ má svoje výhody a nevýhody, ktoré je nutné vziať do úvahy pri výbere spoločne s individuálnymi potrebami dieťaťa a na základe výsledkov očného vyšetrenia. Oftalmológ  vám poradí a pomôže s výberom najvhodnejšieho typu kontaktných šošoviek.

Aká je najlepšia voľba s ohľadom na materiál a spôsob použitia?

V tejto otázke vám poradí očný špecialista. Najlepšou voľbou pre deti s ohľadom na materiál a spôsob použitia sa javia jednodenné jednorazové silikón-hydrogélové kontaktné šošovky. Pri nosení kontaktných šošoviek môžeme pozorovať dva trendy: z hygienického hľadiska sa odporúčajú jednodenné jednorazové šošovky a silikón-hydrogélové materiály sú uprednostňované z dôvodu priepustnosti kyslíka k rohovke. Silikón-hydrogélové jednodenné jednorazové šošovky v sebe spájajú oba tieto trendy: sú vyrobené zo silikón-hydrogélového materiálu špeciálne navrhnutého na jednodenné použitie.

Sú kontaktné šošovky drahé?

Očný špecialista s vami môže prebrať prínos kontaktných šošoviek pre „kvalitu života“ aj pre videnie, a zároveň vás bude informovať o nákladoch spojených s nosením šošoviek. V skutočnosti je veľmi nepravdepodobné, že by kontaktné šošovky stáli oveľa viac než značkové okuliare -najmä ak má dieťa tendenciu okuliare pravidelne rozbíjať.

Kontaktné šošovky poskytujú okrem jednoduchej korekcie zraku dieťaťa aj rad ďalších výhod. To by malo rodičov povzbudiť k tomu, aby deťom povolili nosenie kontakných šošoviek ako voľbu korekcie zraku. Oční špecialisti v spolupráci s rodičmi môžu vybrať optimálny variant pre každé dieťa z mnohých dostupných kontaktných šošoviek, vrátane kontaktných šošoviek pre astigmatizmus, šošoviek na opakované použitie a jednorazových jednodenných šošoviek.

Kontaktné šošovky sú zdravotnícky prostriedok určený na korekciu zraku. Vhodnosť aplikácie kontaktných šošoviek je nutné vopred určiť  pomocou očného vyšetrenia. Skôr ako začnete nosiť kontaktné šošovky, konzultujte ich vhodnosť s kontaktológom a takisto sa na svojho kontaktológa obráťte sa akýmikoľvek otázkami či v prípade nežiaducich účinkov spojených s ich nosením . Prečítajte si informácie o správnom používaní kontaktných šošoviek v príručke. Pokyny pre používateľov kontaktných šošoviek (dostupné u vášho kontaktológa), kde sa dozviete základné informácie o správnom používaní kontaktných šošoviek. Vždy dodržiavajte rady kontaktológa.

Latest update: Dec 15, 2014

O nás

odborné poradenstvo očným lekárom: MUDr. Eva Káčerová - 0915 811 049

informácie o objednávkach: Ondrej Káčer - 0918 529 314

mail - info@sosovky-okumed.sk

Kontaktujte nás

  • 0915 811 049
  • 0915 811 049
  • info@sosovky-okumed.sk

Facebook

2016 OKU-MED s.r.o. Všetky práva vyhradené.